streda 1. decembra 2010

O výstave

Home sweet potato
Autorská koncepcia:
Bety K.Majerníková, Mira Podmanická
otvorenie 9.12.2010 o 18.00 hod
Galéria Medium, Bratislava

Výstava „ Home sweet potato“ predstavuje rôznorodú zmes autoriek pracujúcich v rozmanitých sférach výtvarného umenia, ale aj mimo neho na témy súvisiace s domácim prostredím a pojmom domov. Domov je miestom privátnych záležitostí, na ktorom zhromažďujeme súkromné zbierky. Miesto napĺňané našim životným štýlom a opotrebovávané stereotypom a zvykmi. A tiež miesto, na ktorom stereotypnou optikou ešte stále vládnu ženy.

Našim zámerom bolo poňať galériu ako bytovú plochu, premeniť ju na osobný priestor na ktorom sa verejne odvíjajú súkromné príbehy. Miesto na ktorom sa realizujú ženské autorky a hravo, ironicky aj vážne otvárajú témy definície domova (kde vlastne je? je taký ako by som chcela? nestíham sa mu venovať...koľko mu obetujem? ), realizácie ženských ambícií (kariéra verzus domácnosť, deti, muži, kvety, peniaze…), spájanie profesionálneho a súkromného života, jeho možnosti a obmedzenia ...

V galérii sa popri výtvarných objektoch, ktoré zahŕňajú video, sochu, maľbu, šperk, inštaláciu od výtvarníčok, objavujú aj fragmenty zo „ súkromných“ zbierok vystavujúcich, ako forma apropriácie, privlastnenie si nielen priestoru ale aj vecí, rôznorodé zbierky, kolekcie predmetov, šatníky, všetko to, čo tvorí osobný príbeh ženy v domácnosti, ale aj ženy, ktorá sa domácnosti vyhýba. Výsledky „zbierok“ sú inštalované (kumulované) pomedzi nábytky a bytové doplnky, prenesené z autentického prostredia tej - ktorej vystavujúcej autorky. Ide tu taktiež o pokus spolupracovať s autorkami ktoré sa realizujú v iných sférach kultúry (grantová činnosť, teória, divadlo, scenáristika...), a primäť ich k vizuálnej výpovedi.Výstava „Home sweet potato“ sa bez feministických tendencií snaží vypovedať o statuse ženy v dnešnej spoločnosti, jej zmene, emancipácii, prístupe k hodnoteniu práce a k vnímaniu jej výsledkov.

Autorky: Michaela Bednárová, Petra Bošanská, Alena Bušfy Timkovičová, Lucia Dovičáková, Nina de Gelder, Simona Janišová, Sylvia Jokelová, Hany H. Kašičková, Janet Livingstone, Soňa G.Lutherova, Bety Majerníková, Eva Masaryková, Karin Patúcová – Lunterová, Mira Podmanická, Lenka Rajčanová, Martina Sľúková, Petra Ševčíková, Kristýna Španihelová, Mária Štraneková, Linda Viková, Ingrid Višňovská


Home sweet potato / Petra ŠevčíkováAutorským zámerom koncepcie M.P. a B.M. je vytvoriť z galérie fikciu čisto ženského domova. Samotný zámer vo výbere objektov a diel navodzuje dojem feministických tendencií zo začiatku 70-tych rokov (Womanhouse, Judy Chicago, Miriam Schapiro). Kumulácia objektov a artefaktov - hra s priestorom a umiestnením, má za cieľ síce uzavretý charakter výpovede, ale predsa ponúka otvorený vhľad vo výbere jednotlivých výstupov a ich manipulovanej prezentácie.
Obsahová zhoda zhromaždenia 21 autoriek má dve hlavné línie, ktoré sa navzájom podporujú. Prvou je výber a zmapovanie autoriek, pohybujúcich sa v okruhoch tém a námetov “ženy“ a ich vlastnej autentickej výpovede. Rôznopohľadovosť v žánroch a formách od úžitkového umenia až k voľnému umeniu, od veľmi osobných, ťažšie interpretovateľných intímnych výpovedí až po formálne konštatovania. Na tento široký charakter ponímania a teda i formálneho spracúvania rodovosti nadväzuje subjektívna vnútorná línia prác jednotlivo. Dominuje konštatovanie osobitých javov a špecifický pohľad.


Druhou líniou je spomínaný dojem celku, umelo vykonštruovaného domova, alebo skôr výňatkov už transformovaných názorov a introspekčných zábleskov, ktoré spolu navzájom komunikujú a vytvárajú osobitú líniu.Polemika nad “sweet“ zemiakom a jeho prítomnosti v “home“ zóne, by teda mala byt vnímaná v jednotlivom uchopení každého kusu zvlášť, avšak nevynímajúc podtext dvoch súbežných línií a náhľadu “manipulátoriek“ koncepcie.


Názov Home sweet potato ironizuje vzájomné stretnutie línií a kumulácia sa stáva vyhrotenou a zámernou asociáciou smerujúcou k otázkam rodového stereotypu a jeho problematike.
Z vybraného množstva autoriek a ich výstupov, možno predpokladať, že polemika o prítomnosti spomínaného rodového spracúvania je namieste, nakoľko zapožičaným objektom dennej spotreby môže byť prisúdený väčší výpovedný význam, ako samotným artefaktom v inštalácii. Cieľom projektu však je vytvorenie osobitého príbehu s ponechaním priestoru pre diváka a jeho schopnosť prisudzovania a utvárania vlastných konštrukcií.

P. Ševčíková - (jedna z obetí)

Home sweet potato

Galéria Medium a autorky, Michaela Bednárová, Petra Bošanská, Alena Bušfy Timkovičová, Lucia Dovičáková, Nina de Gelder, Simona Janišová, Sylvia Jokelová, Hany H. Kašičková, Janet Livingstone, Soňa G. Lutherová, Bety Majerníková, Eva Masaryková, Karin Patúcová – Lunterová, Mira Podmanická, Lenka Rajčanová, Martina Sľúková, Petra Ševčíková, Kristýna Španihelová, Mária Štraneková, Linda Viková, Ingrid Višňovská, vás pozývajú na výstavu Home sweet potato
otvorenie výstavy - 9.12.2010 o 18.00 hod
trvanie výstavy - 10.12.2010 - 7.1.2011