streda 1. decembra 2010

Home sweet potato / Petra ŠevčíkováAutorským zámerom koncepcie M.P. a B.M. je vytvoriť z galérie fikciu čisto ženského domova. Samotný zámer vo výbere objektov a diel navodzuje dojem feministických tendencií zo začiatku 70-tych rokov (Womanhouse, Judy Chicago, Miriam Schapiro). Kumulácia objektov a artefaktov - hra s priestorom a umiestnením, má za cieľ síce uzavretý charakter výpovede, ale predsa ponúka otvorený vhľad vo výbere jednotlivých výstupov a ich manipulovanej prezentácie.
Obsahová zhoda zhromaždenia 21 autoriek má dve hlavné línie, ktoré sa navzájom podporujú. Prvou je výber a zmapovanie autoriek, pohybujúcich sa v okruhoch tém a námetov “ženy“ a ich vlastnej autentickej výpovede. Rôznopohľadovosť v žánroch a formách od úžitkového umenia až k voľnému umeniu, od veľmi osobných, ťažšie interpretovateľných intímnych výpovedí až po formálne konštatovania. Na tento široký charakter ponímania a teda i formálneho spracúvania rodovosti nadväzuje subjektívna vnútorná línia prác jednotlivo. Dominuje konštatovanie osobitých javov a špecifický pohľad.


Druhou líniou je spomínaný dojem celku, umelo vykonštruovaného domova, alebo skôr výňatkov už transformovaných názorov a introspekčných zábleskov, ktoré spolu navzájom komunikujú a vytvárajú osobitú líniu.Polemika nad “sweet“ zemiakom a jeho prítomnosti v “home“ zóne, by teda mala byt vnímaná v jednotlivom uchopení každého kusu zvlášť, avšak nevynímajúc podtext dvoch súbežných línií a náhľadu “manipulátoriek“ koncepcie.


Názov Home sweet potato ironizuje vzájomné stretnutie línií a kumulácia sa stáva vyhrotenou a zámernou asociáciou smerujúcou k otázkam rodového stereotypu a jeho problematike.
Z vybraného množstva autoriek a ich výstupov, možno predpokladať, že polemika o prítomnosti spomínaného rodového spracúvania je namieste, nakoľko zapožičaným objektom dennej spotreby môže byť prisúdený väčší výpovedný význam, ako samotným artefaktom v inštalácii. Cieľom projektu však je vytvorenie osobitého príbehu s ponechaním priestoru pre diváka a jeho schopnosť prisudzovania a utvárania vlastných konštrukcií.

P. Ševčíková - (jedna z obetí)